Bliskie Numery

Profil Bliskie Numery

W Simplusie w taryfie Twój Profil nie martwisz się, ile zapłacisz za kontakty z bliskimi Ci osobami.

Włącz profil "Bliskie Numery" , aby z 3 osobami w Plusie mieć NIEOGRANICZONE ROZMOWY I SMS-Y, płacąc tylko po 5zł miesięcznie za każdy numer.

Jak aktywować Bliski Numer?

 • Wpisz kod aktywacyjny usługi, zawierający numer, który chcesz mieć ustawiony jako "Bliski Numer": *104*51*48nr_telefonu_w_Plus#, a następnie naciśnij przycisk (np. *104*51*48601000000#)

 • Za aktywację każdego Bliskiego Numeru na 30 dni płacisz 5 zł.

 • Każdy z "Bliskich Numerów" będzie przedłużany automatycznie, co 30 dni za 5 zł, pod warunkiem dostępnych środków na koncie.

Jak sprawdzić, jakie mam ustawione Bliskie Numery i jaki jest ich okres ważności?

 1. To proste: wpisz kod *104*51#, a następnie naciśnij przycisk

Jak zmienić Bliski Numer?

 • Można mieć włączone 3 Bliskie Numery; wyłącz jeden z Bliskich Numerów kodem: *104*01*48nr_telefonu_w_Plus#, a następnie naciśnij przycisk (np. *104*01*48601000000#)

 • Ustaw nowy Bliski Numer kodem: 104*51*48nr_telefonu_w_Plus#, a następnie naciśnij przycisk (np. *104*51*48601000000#)

Jak sprawdzić, czy mogę ustawić profil Bliskie Numery?

Profil "Bliskie Numery" można ustawić, będąc użytkownikiem taryfy Twój Profil, nie posiadającym w danym momencie żadnego innego profilu.

 • Sprawdź z jakiej obecnie taryfy korzystasz, bezpłatnym kodem *147#
  • Jeżeli korzystasz z taryfy innej niż Twój Profil -> przejdź na taryfę Twój Profil bezpłatnym kodem *147*50#
  • Jeżeli korzystasz z taryfy Twój Profil, sprawdź posiadany profil bezpłatnym kodem *136#
   • Nie masz ustawionego żadnego profilu? -> możesz ustawić "Bliskie Numery"
   • Masz włączony jeden z profili? -> deaktywuj go, a następnie ustaw "Bliskie Numery"

 • Ustaw nowy Bliski Numer kodem: 104*51*48nr_telefonu_w_Plus#, a następnie naciśnij przycisk (np. *104*51*48601000000#)

Zobacz pozostałe profile: